Researcher on Algebraic Geometry/Symplectic Geometry/Mathematical Physics in SYSU

 

HU, Jianxun    (胡建勋)

HU, Xiaowen    (胡晓文) 

Huan, Zhen     (郇真)

KE, Huazhong   (柯华忠)

LI, Changzheng  (李长征)

WU, Chaozhong   (吴朝中)

Xu, Pengcheng   (徐鹏程)

 


Some other researchers in SYSU/Guangzhou:

(Please feel free to tell us at <lichangzh AT mail.sysu.edu.cn> if you would like to put you name/link here)

 

CHEN, Binglong  (陈兵龙)

DENG, Shao Xiong (TANG, Siu Hung in Canonese)  (邓少雄)